Komunitné aktivity

11.3.2020: UPOZORNENIE týkajúce sa budúcich aktivít uverejnených na tejto web stránke: V dôsledku šíriacej sa nákazy koronavírusom bola na základe nariadenia pokynov Ministerstva zdravotníctva a následne vedenia UMB prerušená priama výučba a zakázané konanie akýchkoľvek kultúrnych, športových a iných verejných akcií na UMB.

 

 

UMB ponúka rozvoj plurilingválnych a interkultúrnych zručností študentov a zamestnancov cez rôzne aktivity v cudzích jazykoch, ktoré učitelia a študenti UMB realizujú pre rôzne komunity mimo UMB alebo v spolupráci s nimi.