Komunitné aktivity

UMB ponúka rozvoj plurilingválnych a interkultúrnych zručností študentov a zamestnancov cez rôzne komunitné aktivity v cudzích jazykoch