Teológia po skúsenosti s pandémiou

Katedra teológie a katechetiky Vás pozýva  na online teologickú vedeckú konferenciu na tému

Teológia  po skúsenosti s pandémiou 

Kedy:             2. marca 2021, 9.00 hod.

Kde:               Zoom, on-line. Prihlásení dostanú pozvánku. 

Požiadavky: 

Prosíme, pripravte si na prezentáciu skrátené príspevky v rozsahu do 15 min. Prihlášku pošlite na adresu pavel.prochazka@umb.sk najneskôr do 15. februára 2021. 

Celé vedecké články prejdú recenzným konaním. Prijaté budú uverejnené v časopise  pre teológiu a katechetiku Testimonium fidei. 

Tešíme sa na Vás a na Váš vedecký príspevok. 

V mene katedry 

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD