https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy old - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Duchovno-religiózne aktivity

UMB ponúka rozvoj plurilingválnych a interkultúrnych zručností študentov a zamestnancov cez rôzne duchovné a religiózne podujatia v cudzích jazykoch.