Duchovno-religiózne aktivity

UMB ponúka rozvoj plurilingválnych a interkultúrnych zručností študentov a zamestnancov cez rôzne duchovné a religiózne podujatia v cudzích jazykoch.