Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Aktuality

Upozornenie pre účastníkov mobilít Erasmus+

Národná agentúra programu Erasmus+ môže uplatniť inštitút vyššej moci pre mobility plánované/realizované do/z oblastí, ktoré by indikovali výskyt koronavírusu. Národná agentúra bude posudzovať jednotlivé žiadosti individuálne a bude požadovať od príjemcu grantu:

 

V každom akútnom prípade, pri dotazoch od študentov, alebo pri plánovaní mobilít učiteľov, zamestnancov je potrebné postupovať podľa inštrukcií a o každom prípade informovať oddelenie medzinárodnej spolupráce, kontaktné body pre Erasmus+.

 

Stránky:

MZVaEZ SR: https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019

WHO – Svetová zdravotnícka organizácia : https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus

ECDC – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb :

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea