Ako bolo?

Zúčastnili ste sa v rámci UMB nejakej aktivity v cudzom jazyku? Vítame vašu reflexiu a spätnú väzbu.

V prípade študentov v zahraničí prosíme o vyplnenie dotazníka