Ako bolo?

Zúčastnili ste sa v rámci UMB nejakej aktivity v cudzom jazyku? Vítame vašu reflexiu a spätnú väzbu.

 

Did you participate in any foreign language activity at UMB? We welcome your reflection and feedback.

 

Please share your experience with feedback.edulab@umb.sk.