Aktivity na UMB v cudzích jazykoch

Táto webová stránka vznikla s podporou projektu KEGA 004UMB-4/2019 „Plurilingválny a interkultúrny edulab na podporu stratégie internacionalizácie univerzity“