Aktivity na UMB v cudzích jazykoch

 

UMB ako internacionálna komunita študentov, učiteľov a ďalších kolegov, víta aktivity v rôznych jazykoch.

Stretnutia s ľudmi z iných kultúr, ktorí sú súčasťou našej univerzitnej komunity, pokladáme za cenný, autentický zdroj učenia (sa).

Táto webová stránka vznikla s podporou projektu KEGA 004UMB-4/2019 „Plurilingválny a interkultúrny edulab na podporu stratégie internacionalizácie univerzity“