Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Štipendiá TravelBird

Študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici môžu využiť možnosť získania štipendia cez TravelBird program anglickej spoločnosti.

Bližšie informácie ku získaniu štipendia môžete nájsť v dokument v prílohe, ktorý je v anglickom jazyku.

Štipendiá TravelBird

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici