https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy old - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Patrícia Marcinová: stáž na Veľvyslanectve SR v Grécku

Som študentkou magisterského stupňa štúdia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v rámci svojho štúdia som mala možnosť absolvovať viac než dvojmesačnú stáž na Veľvyslanectve SR v Grécku.

Vďaka pestrej náplne práce som mala možnosť podieľať sa na príprave viacerých oficiálnych návštev, akými boli napríklad návšteva bývalého ministra zahraničných vecí SR M. Lajčáka a veľvyslanca SR v ČR R. Káčera. Počas ich návštevy Atén pri príležitosti Delfského ekonomického fóra som mala možnosť uskutočniť s nimi rozhovor na aktuálne témy z oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie. S pánom veľvyslancom R. Káčerom sme diskutovali o slovensko-maďarských vzťahoch, česko-slovenskej diplomacii a vstupe SR do NATO, nakoľko bol v tom čase zodpovedný za negociačný proces. Rozhovor s M. Lajčákom, ktorý v súčasnosti pôsobí ako Osobitný zástupca EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky týkajúce sa západného Balkánu, sa niesol v duchu problematiky vstupu týchto krajín do EÚ. Okrem toho som sa podieľala aj na organizovaní návštevy delegácie Ministerstva obrany SR vedenej štátnym tajomníkom M. Majerom.
Skvelou skúsenosťou bola taktiež výpomoc pri konzulárnej agende, vďaka ktorej som mohla počas stáže pomáhať občanom, napríklad formou poskytovania informácií o aktuálnych cestovných opatreniach. Svoj voľný čas po práci som využila na spoznávanie čarovného Grécka a predovšetkým Atén – miesta, kde sa zrodila demokracia, filozofia a umenie, ktoré následne ovplyvnili vývoj európskej civilizácie. Prepojenie teórie s praxou, spoznávanie novej kultúry a bohatej gréckej histórie predstavovalo výnimočnú kombináciu, ktorá mi rozšírila obzory a otvorila dvere k získaniu nových cenných poznatkov.

Všetkým študentom, ktorých zaujíma moderný vývoj Grécka, zahrňujúci turbulentné grécko-turecké vzťahy, hospodárstvo krajiny poznačené hlbokou finančnou krízou, či postavenie Grécka na Balkáne a v oblasti Stredozemného mora, túto stáž vrelo odporúčam. Je to neoceniteľná skúsenosť!