Monika Repčíková: Université de Nantes, Francúzsko, F NANTES01

Už od prvého ročníka som snívala o Erazme vo Francúzsku. Keď som sa hlbšie oboznámila s ponukou francúzskych univerzít, s ktorými naša fakulta výmenné pobyty uskutočňuje, mojim absolútnym favoritom sa stalo Nantes. O to väčšia bola moja radosť, keď som sa dozvedela, že môžem vo štvrtom ročníku vycestovať práve do tohto kúta sveta.

Po príchode do Nantes som bola nadšená najmä architektúrou, biele vysoké domy parížskeho štýlu sa v centre mesta striedajú s typickými bretónskymi domami starými desiatky aj stovky rokov. Nantes je málo poznaným pokladom Francúzska. Leží v historickom regióne hrdého a tajuplného Bretónska, neďaleko Atlantiku, ktorý každodenne obdarúva ľudí rybami a morskými plodmi všetkých tvarov a farieb.

Mesto vás osloví svojou originalitou. Každú sezónu do mesta turistov priťahujú bizarné diela miestnych umelcov pod hlavičkou „Voyage à Nantes“. Nájdete tu výtvory od výmyslu sveta, od telefónnej búdky premenenej na akvárium, cez obriu lavičku, až po najväčšiu atrakciu Nantes, ktorou je obrovský mechanický slon. Nantes je skutočne inšpiratívne, dynamické mesto, plné mladých ľudí a prekvapeniami na každom kroku.

Univerzita v Nantes je veľmi sympatické miesto. Pre študentov nášho odboru čaká Faculté de droit et des sciences politiques. Mohla som si vybrať ľubovoľné kurzy a špeciálne ma potešila ponuka predmetov zameraných na tematiky EÚ. Univerzita je sústredená na jednom mieste, väčšina fakúlt sídli pekne jedna vedľa druhej v „kampuse“ situovanom pár krokov od rieky menom Erdre. Človek sa cíti motivovaný byť na prednáške, keď vie, že si po nej môže vychutnať svoj desiatový croissant napríklad pri pohľade na premávajúce sa člny či kajaky. Na začiatku semestra nám boli ponúknuté kurzy francúzštiny, ktoré sú ako aj v iných krajinách zadarmo. Mnohí študenti tieto kurzy absolvovali a boli im veľmi užitočné.

Pred odchodom do Francúzska majú mnohí študenti viaceré obavy. Častou z nich je napríklad, že majú pocit, že nevedia dostatočne dobre po francúzsky - nakoľko Francúzi sú známi tým, že po anglicky nevedia, či nechcú hovoriť. Moja odpoveď znie: ak je to skutočne vašou ambíciou, neváhajte! S istými obavami som išla do Francúzska aj ja. Neopodstatnili sa. Francúzština, podobne ako ktorýkoľvek iný jazyk, sa na vás po príchode do krajiny lepí prirodzene. Navyše ponúka univerzita v Nantes aj nemálo predmetov v angličtine, čo môže slúžiť ako poistka. V akademickom prostredí je prípadná angličtina málokedy problémom.

Môj pobyt vo Francúzsku mi toho dal veľmi veľa. Nie je ľahké si to uvedomiť v celom rozsahu hneď po príchode domov. Vynaložený čas a energia pre všetky administratívne záležitosti sa mi mnohonásobne vrátili. Nezabúdajúc na to najhlavnejšie, čo si odnáša väčšina študentov – zlepšenie jazyka, spoznanie novej kultúry, cenné priateľstvá zo všetkých kútov sveta, zážitky na celý život – musím povedať, že som okrem toho všetkého získala najmä veľký optimizmus. Dobrú vieru v to, že skutočná snaha je vždy odmenená úspechom. Stačí zmeniť uhol pohľadu na svet okolo seba. Možno na základe inšpiratívnych rozhovorov a stretnutí s ľuďmi rôznych kultúr a názorov, s ktorými by som sa inak nedohovorila. Preto dnes považujem znalosť cudzích jazykov absolútnym kľúčom k poznaniu a budúcej práci v našom odbore a Erazmus je príležitosť, ktorá vie v tomto smere neporovnateľne pomôcť.