Virtual Exchange

Nová iniciátíva Európskej komisie Erasmus+ predstavuje Virtual Exchange. Jej cieľom je prepojiť väčší počet študentov a mladých ľudí z európskych krajín a krajín južného susedstva EÚ. Elektronická verzia programu Erasmus+ chce v priebehu nasledujúcich dvoch rokov pomocou digitálnych vzdelávacích nástrojov podporiť medzikultúrny dialóg a zlepšiť zručnosti minimálne 25 000 mladých ľudí. Viac informácií sa dozviete na domovskej stránke Európskej komisie.

Viac: https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_en