Užitočné linky k programu Erasmus+

PÔŽIČKY Z PROGRAMU ERASMUS+ NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM (MASTER LOANS)

4 banky:

 • Španielsko: MicroBank (the social bank of la Caixa)

 • Francúzsko: Banque Populaire Caisse d'Epargne (obidve BPCE group)

 • Veľká Británia: Future Finance Loan Corporation (from Ireland)

info na stránke EK:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en

 

 

ECTS – EURÓPSKY SYSTÉM PRENOSU A AKUMULÁCIE KREDITOV

informácie a Sprievodca užívateľa 2015, videá

http://ec.europa.eu/education/resources/european-credit-transfer-accumulation-system_en

SK verzia:

http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=738

 

 

EPALE – ON-LINE PRIESTOR PRE SPÁJANIE A STRETÁVANIE PROFESIONÁLOV VO VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH  

 • vyhľadávanie partnerov pre vytváranie sietí, výmenu osvedčených postupov a tvorbu spoločných projektov

 • novinky vo vzdelávaní dospelých

 • blogy, prípadové štúdie z projektov

 • centrum/knižnica zdrojov

 • diskusné fórum

 • slovník pojmov

https://ec.europa.eu/epale/sk

 

 VALOR – DISEMINAČNÁ PLATFORMA PROGRAMU ERASMUS+

 • webová stránka Európskej komisie zameraná na šírenie informácií a výsledkov projektov realizovaných v rámci programu Erasmus+

 • vyhľadávanie podľa kľúčových slov, krajiny, rokov...

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

 

 

EUROPEAN LANGUAGE LABEL – ELEKTRONICKÁ DATABÁZA PROJEKTOV OCENENÝCH EURÓPSKOU ZNAČKOU PRE JAZYKY

 • v 24 jazykoch

 • vyhľadávacie kritériá: rok ocenenia, krajina, oblasť vzdelávania, pedagogická téma, cieľový jazyk

http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm

 

 

MONITOR VZDELÁVANIA A ODBORNEJ PRÍPRAVY 2016

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy sleduje pokrok EÚ a jej členských štátov v týchto oblastiach:

 • ciele stratégie Európa 2020 v oblasti predčasného ukončenia školskej dochádzky a dosiahnutia terciárneho vzdelania,

 • referenčné hodnoty ET 2020, pokiaľ ide o účasť na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve, vzdelávanie dospelých, dosahovanie slabších výsledkov v oblasti základných zručností a zamestnateľnosť čerstvých absolventov,

 • prierezové prioritné témy, ako je napríklad financovanie vzdelávania a profesijný rozvoj učiteľov.

 

info na stránke EK:

https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_sk