Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


30 rokov Erazmu na Slovensku

V roku 2015 umožnil Erasmus+ študovať, absolvovať odbornú prípravu, pracovať a vykonávať dobrovoľnícku činnosť rekordnému počtu 678 000 Európanov v zahraničí. V tom istom roku investovala EÚ 2,1 miliardy Eur do viac ako 19 600 projektov, do ktorých sa zapojilo 69 000 organizácií. Tieto výsledky len potvrdzujú, že program je na ceste k naplneniu svojho cieľa, ktorým je podporiť mobilitu vo vzdelávaní až 4 miliónov ľudí v období rokov 2014 až 2020.

Slovensko prvýkrát dostalo príležitosť zapojiť sa do Erasmu v roku 1998 vyslaním 59 študentov. V roku 2015 fondy alokovanej na Slovensko už využilo 10 300 osôb. Celkový počet Slovákov, ktorí sa doteraz do programu zapojili, dosiahol 107 700 osôb. Do roku 2020 sa očakáva zvýšenie rozpočtu pre Slovensko z pôvodných 22 miliónov Eur v roku 2014 na 40 miliónov Eur v roku 2020. Najčastejšími destináciami Slovákov v rámci programu Erasmus+ sú Poľsko, Španielsko a Turecko. Naopak Slovensko je najčastejšou voľbou medzi Čechmi, Nemcami a Španielmi.

Každá členská krajina dnes predstavila v Bruseli aj tvár Erasmu+; na Slovensku sa ambasádorkou – tvárou tohto programu  stala úspešná mladá herečka, absolventka Erasmu, Eva Sakálová.

Slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: ,,Program Erasmus patrí medzi najznámejšie a dovolím si povedať aj najúspešnejšie programy Európskej únie. Je pomenovaný podľa svetoznámeho európskeho mysliteľa a automaticky sa spája so štúdiom v zahraničí, s  cestovaním a životnými skúsenosťami nielen v oblasti univerzitného vzdelávania. Tento program za 30 rokov svojej existencie vyslal do sveta vyše deväť miliónov ľudí. Slovensko mohlo po prvý krát vyslať svojich študentov na výmenné pobyty do krajín Európskej únie v roku 1998. Kým vtedy sa zahraničných študijných pobytov zúčastnilo len 59 Slovákov, doteraz  ich počet dosiahol už 107 700 osôb. Najčastejšími destináciami našich študentov sú Poľsko, Španielsko a Turecko. Naopak na Slovensko najviac cestujú Česi, Nemci a Španieli. Podľa našich prieskumov sa u východoeurópskych študentov, ktorí využili program Erasmus, znížilo riziko dlhodobej nezamestnanosti až o 83% a ich šanca získať zamestnanie krátko po skončení školy je o 14% vyššia ako u študentov, ktorí sa programu nezúčastnili. Erasmus má veľký vplyv aj na osobný život. Jeden zo štyroch absolventov programu má životného partnera inej národnosti, pričom sa často spoznali počas výmenného pobytu na Erasme."

Univerzita Mateja Bela pri príležitosti osláv 30. výročia programu Erasmus+ úspešne vydala už druhé vydanie študentskej publikácie Banska2GO, ktorá mapuje skúsenosti zahraničných študentov s pobytom na našej univerzite. Publikácia vyšla v tlačenej podobe aj elektronicky v listovacej podobe: Banska2GO.

"There are around 70 students in the room, waiting for us to say something. They came from different parts of Europe and they are visiting Banská Bystrica for the first time. For most of them, Erasmus is something new and they don´t know what to expect. And this is the reason why we called them here. The host starts the program and the vice-rector gets on stage, welcoming the students at our university. My time will come soon."

Podeľte sa s nami o Váš Erasmus+ zaujímavý príbeh. Napíšte nám na erasmus@umb.sk.

 

30 rokov Erazmu na Slovensku

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici