Návod pre študentov vysokých škôl v súvislosti so šírením COVID-19

Tento návod je určený pre študentov slovenských vysokých škôl, ktorí plánovali vycestovať alebo vycestovali na mobilitu Erasmus+ a v momentálnej situácii ohľadom pandémie vírusu COVID-19 potrebujú informácie, ako ďalej postupovať.

V prípade, že máte akékoľvek otázky, platí, že je potrebné komunikovať so svojím Erasmus administrátorom alebo koordinátorom na fakulte.