https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy old - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Erasmus+

Erasmus+

2014 - 2020

Erasmus+, nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu je sedemročný program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

Dôležité informácie

Číslo UMB ECHE charty pre program Erasmus+ je: 48545-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE

ID: SK BANSKA01

PIC: 998462517

OID: E10203466

 

Erasmus Policy Statement

GDPR - práva dotknutej osoby a ochrana osobných údajov na UMB

Štruktúra ERASMUS+

KAPITOLA:

AKCIE: