https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy old - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Medzinárodné bilaterálne zmluvy platné na úrovni UMB

Bieloruská štátna univerzita (Белорусский государственный университет)

Univerzita v Sarajeve (Univerzitet u Sarajevu)

Univerzita v Mostare (University of Mostar)

Univerzita Sao Caetano do Sul (Univerzidade de Sao Caetano do Sul)

Univerzita národnej a svetovej ekonomiky v Sofii (The University of National and World Economy in Sofia)

Univerzita Karlova v Prahe (Univerzita Karlova v Praze)

Univerzita Jana Evangeslisty Purkyně v Ústí nad Labem (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

Masarykova univerzita (Masarykova univerzita)

Univerzita Hradec Králové (Univerzita Hradec Králové) 

Sliezska univerzita v Opave (Slezská univerzita v Opavě)

Ostravská univerzita (Ostravská univerzita)

Vysoká škola J. A. Komenského v Prahe (Vysoká škola J. A. Komenského Praha)

Univerzita cudzích jazykov Zheijiang Yuexiu (Zheijiang Yuexiu University of Foreign Languages)

Univerzita financií a ekonomiky Dongbei (Dongbei University of Finance and Economics)

Univerzita v Poitiers (Université de Poitiers )

Univerzita Lorraine (Université de Lorraine)

Remešská Šampansko-Ardénska univerzita (Université de Reims Champagne-Ardenne)

Andalaská univerzita v Padangu / Andalas University

College of Management Academic Studies

Ázijská univerzitná akadémia, Tokio (亜細亜大学, Ajia Daigaku - Asia University Junior College, Tokyo)

Yamanashi Gakuin University (山梨学院大学 Yamanashi gakuin daigaku)

Univerzita Concordia v Edmontone (Concordia University of Edmontom)

Univerzita Pécs (Pécsi Tudományegyetem)

Vysoká škola Karola Eszterházyho v Jágri (Eszterházy Károly Főiskola, Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, Eger)

Miškolcká univerzita (Miskolci Egyetem)

Vysoká škola Samuela Tešedíka v Sarvaši (Tessedik Samuel Főiskola, Szarvas)

Mauricijská univerzita (University of Mauritius)

Štátna univerzita aplikovaných vied v Konine (Państwową Wyzszą Szkolą Zawodową w Koninie)

Old Polish University in Kielce (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach)

Sliezska univerzita v Katoviciach (Uniwersytet Śląski v Katowicach)

Univerzita národnej obrany vo Varšave (Akademią Obrony Narodowej w Warszawie)

Opolská univerzita (Uniwersytet Opolski)

Radomská vysoká škola technická Kazimíra Pulaského (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)

Univerzita J. Kochanowského v Kielcach (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

WSB University Gdansk (WSB University in Gdansk)

Univerzita Kazimíra Veľkého v Bydhošti (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Vysoká škola banícko-hutnícka, Krakow (Akademia górniczo-hutnicza im. Stanislawa Staszica / The AGH University of Science and Technology)

Sibiňská univerzita Luciana Blagu (Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu)

Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova (Москoвский госудaрственный университет uмени М.В.Ломонoсова)

Sanktpeterburská štátna univerzita (Санкт-Петербургский государственный университет)

Sanktpeterburská štátna ekonomická univerzita (Санкт-Петербургский государственный экономический университет)

Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov (MGIMO Московскuй государственный институт международных отношений)

Sanktpetersburgská štátna lesnícka univerzita (Saint-Petersburg State Forest Technical University)

Štátna univerzita v Yugre (The Yugra State University)

Ruská štátna pedagogická univerzita A. I. Gercena, Petrohrad

Akadémia pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu, Rusko

Univerzita v Novom Sade / The University of Novi Sad

Fatihská univerzita v Istanbule / Fatih University Istanbul

Aydin Univerzita v Istanbule (Istanbul Aydin Üniversitesi)

Zakarpatský inštitút postdiplomového pedagogického vzdelávania (Закарпатский институт педагогического образование)

Donetská národná univerzita(Donetsk National University)

National University of Ostroh Academy (National University of Ostroh Academy)

Národná univerzita Bohdana Khmelnytského v Čerkasy (Черкаськuй національнuй університет імені Богдана Хмельницького  )

Kremenčukská národná univerzita Michaila Ostrohradského (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського)

Národná dopravná univerzita v Kyjeve (Національний транспортний університет в Києві)

Európska univerzita Kyjev (Європейський університет, Київ)