Medzinárodné bilaterálne zmluvy platné na úrovni UMB

 • BIELORUSKO

Bieloruská štátna univerzita (Белорусский государственный университет)

 • BOSNA A HERCEGOVINA

Univerzita v Sarajeve (Univerzitet u Sarajevu)

Univerzita v Mostare (University of Mostar)

 • BRAZÍLIA

Univerzita Sao Caetano do Sul (Univerzidade de Sao Caetano do Sul)

 • BULHARSKO

Univerzita národnej a svetovej ekonomiky v Sofii (The University of National and World Economy in Sofia)

 • ČESKÁ REPUBLIKA

Univerzita Karlova v Prahe (Univerzita Karlova v Praze)

Univerzita Jana Evangeslisty Purkyně v Ústí nad Labem (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

Masarykova univerzita (Masarykova univerzita)

Univerzita Hradec Králové (Univerzita Hradec Králové) 

Sliezska univerzita v Opave (Slezská univerzita v Opavě)

Ostravská univerzita (Ostravská univerzita)

Vysoká škola J. A. Komenského v Prahe (Vysoká škola J. A. Komenského Praha)

 • ČÍNA

Univerzita cudzích jazykov Zheijiang Yuexiu (Zheijiang Yuexiu University of Foreign Languages)

Univerzita financií a ekonomiky Dongbei (Dongbei University of Finance and Economics)

 • FRANCÚZSKO

Univerzita v Poitiers (Université de Poitiers )

Univerzita Lorraine (Université de Lorraine)

Remešská Šampansko-Ardénska univerzita (Université de Reims Champagne-Ardenne)

 • INDONÉZIA

Andalaská univerzita v Padangu / Andalas University

 • IZRAEL

College of Management Academic Studies

 • JAPONSKO

Ázijská univerzitná akadémia, Tokio (亜細亜大学, Ajia Daigaku - Asia University Junior College, Tokyo)

Yamanashi Gakuin University (山梨学院大学 Yamanashi gakuin daigaku)

 • KANADA

Univerzita Concordia v Edmontone (Concordia University of Edmontom)

 • MAĎARSKO

Univerzita Pécs (Pécsi Tudományegyetem)

Vysoká škola Karola Eszterházyho v Jágri (Eszterházy Károly Főiskola, Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, Eger)

Miškolcká univerzita (Miskolci Egyetem)

Vysoká škola Samuela Tešedíka v Sarvaši (Tessedik Samuel Főiskola, Szarvas)

 • MAURÍCIUS

Mauricijská univerzita (University of Mauritius)

 • POĽSKO

Štátna univerzita aplikovaných vied v Konine (Państwową Wyzszą Szkolą Zawodową w Koninie)

Old Polish University in Kielce (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach)

Sliezska univerzita v Katoviciach (Uniwersytet Śląski v Katowicach)

Univerzita národnej obrany vo Varšave (Akademią Obrony Narodowej w Warszawie)

Opolská univerzita (Uniwersytet Opolski)

Radomská vysoká škola technická Kazimíra Pulaského (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)

Univerzita J. Kochanowského v Kielcach (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

WSB University Gdansk (WSB University in Gdansk)

Univerzita Kazimíra Veľkého v Bydhošti (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Vysoká škola banícko-hutnícka, Krakow (Akademia górniczo-hutnicza im. Stanislawa Staszica / The AGH University of Science and Technology)

 • RUMUNSKO

Sibiňská univerzita Luciana Blagu (Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu)

 • RUSKÁ FEDERÁCIA

Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova (Москoвский госудaрственный университет uмени М.В.Ломонoсова)

Sanktpeterburská štátna univerzita (Санкт-Петербургский государственный университет)

Sanktpeterburská štátna ekonomická univerzita (Санкт-Петербургский государственный экономический университет)

Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov (MGIMO Московскuй государственный институт международных отношений)

Sanktpetersburgská štátna lesnícka univerzita (Saint-Petersburg State Forest Technical University)

Štátna univerzita v Yugre (The Yugra State University)

Ruská štátna pedagogická univerzita A. I. Gercena, Petrohrad

Akadémia pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu, Rusko

 • SRBSKO

Univerzita v Novom Sade / The University of Novi Sad

 • TURECKO

Fatihská univerzita v Istanbule / Fatih University Istanbul

Aydin Univerzita v Istanbule (Istanbul Aydin Üniversitesi)

 • UKRAJINA

Zakarpatský inštitút postdiplomového pedagogického vzdelávania (Закарпатский институт педагогического образование)

Donetská národná univerzita(Donetsk National University)

National University of Ostroh Academy (National University of Ostroh Academy)

Národná univerzita Bohdana Khmelnytského v Čerkasy (Черкаськuй національнuй університет імені Богдана Хмельницького  )

Kremenčukská národná univerzita Michaila Ostrohradského (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського)

Národná dopravná univerzita v Kyjeve (Національний транспортний університет в Києві)

Európska univerzita Kyjev (Європейський університет, Київ)