Pedagogická fakulta UMB

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.docent

Telefón 048/446 4784E-mailalzbeta.gregorova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra sociálnej práce PDF
Ing. Anita Dienešová

Ing. Anita Dienešováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 4226, 6722E-mailanita.dienesova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie