Fakulta prírodných vied UMB

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.prodekan pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 7349E-mailmarek.skorsepa@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre medzinárodnú spoluprácu

Mgr. Viera Pavlovičováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 7439, 6727E-mailviera.pavlovicova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie