Ekonomická fakulta UMB

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy:

Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD.odborný asistent s PhD.

Telefón 048/446 2178, 2718E-mailgabriela.nafoussi@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra ekonomiky a manažmentu podniku EF

 

 

Mgr. Jana Prašovskáreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 2197, 6726E-mailjana.prasovska@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

 

Ing. Alena Dobrotováreferentka študijného oddelenia

Telefón 048/446 6125E-mailalena.dobrotova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Študijné oddelenie