Kontakty - Medzinárodné vzťahy

Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie UMB

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Telefón 048/446 1126   +421905882305E-mailkatarina.chovancova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

 

Mgr. Jana Čillíkováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 1118, 6729E-mailjana.cillikova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Mgr. Andrea Bobákováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 6725E-mailandrea.bobakova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

 

Kontakty na referáty pre medzinárodné vzťahy UMB