doc. Ing. Marek Drímal, PhD.

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.docent, prorektor pre rozvoj a informatizáciu, vedúci katedry životného prostredia

Telefón 048/446 1119   +421 907 827 831E-mailmarek.drimal@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Katedra životného prostredia FPV
Ďalšie pracoviskáRektorát / Prorektor pre rozvoj a informatizáciu - prorektor pre rozvoj a informatizáciuFakulta prírodných vied / Katedra životného prostredia FPV - vedúci katedry životného prostredia