doc. Ing. Marek Drímal, PhD.

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.docent, prorektor pre rozvoj a informatizáciu

Telefón 048/446 1119   +421 907 827 831E-mailmarek.drimal@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre rozvoj a informatizáciu
Ďalšie pracoviskáFakulta prírodných vied / Katedra životného prostredia FPV - docent