PaedDr. Mária Badinská, PhD.

PaedDr. Mária Badinská, PhD.

PaedDr. Mária Badinská, PhD.odborný asistent, PhD.

Telefón 048/446 1511E-mailmaria.badinska@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie