Ing. Lenka Veselovská, PhD.

Ing. Lenka Veselovská, PhD.

Ing. Lenka Veselovská, PhD.odborný asistent s PhD.

Telefón 048/446 1165, 2324   +421 915 855 134E-maillenka.veselovska@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Inštitút manažérskych systémov EF