doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.docent, prodekan pre štúdium a rozvoj

Telefón 048/446 1224E-maillucia.rysova@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
Ďalšie pracoviskáFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Prodekan pre štúdium a rozvoj - prodekan pre štúdium a rozvoj