doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.docent, prodekan pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 4227E-maillenka.rovnanova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra pedagogiky PDF
Ďalšie pracoviskáPedagogická fakulta / Prodekanka pre pedagogickú činnosť - prodekan pre pedagogickú činnosť