Ľuba Divoková

Ľuba Divoková

Ľuba Divokováreferentka vzťahov s verejnosťou

Telefón 048/446 2132E-mailluba.divokova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Úsek prodekana pre rozvoj