doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.docent, vedúci KEPPg

Telefón 048/446 4851E-mailkatarina.vancikova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra elementárnej a predš. pedagogiky PDF
Ďalšie pracoviskáPedagogická fakulta / Katedra elementárnej a predš. pedagogiky PDF - vedúci KEPPg