Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Kontakty - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie

Kontakty - Študijné oddelenia

Vážené študentky, vážení študenti,

vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu Vás žiadame, aby ste pri komunikácii so študijným oddelením využívali e-mailovú komunikáciu.

Ďakujeme za pochopenie.

Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality

doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality

Telefón 048/446 1166, 6616E-mailvladimir.uradnicek@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality

 

Rektorát UMB 

Referát prorektora pre pedagogickú činnosť

Mgr. Katarína Babeľováreferentka prorektora pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 1121   +421918802085E-mailkatarina.babelova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality

Mgr. Monika Luptákováreferentka prorektora pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 1121E-mailmonika.luptakova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality

 

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: umb@umb.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.