doc. Ing. Karol Fabián, CSc.

doc. Ing. Karol Fabián, CSc.

doc. Ing. Karol Fabián, CSc.docent

Telefón 048/446 1615E-mailkarol.fabian@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra bezpečnostných štúdií FPVaMV