Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Zasadnutie Stálej pracovnej skupiny pre vnútorný systém kvality UMB pre učiteľské študijné programy

  Začiatok (dátum, čas): 17. 4. 2024, 11:00
  Koniec (dátum, čas): 17. 4. 2024, 0:00
  Usporiadateľ: Rektorát

  zasadnutie

  Vážení členovia Stálej pracovnej skupiny rady pre vnútorný systém kvality UMB pre učiteľské študijné programy, v súlade s článkom 13,14,15 Smernice č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo a s článkom 5 Smernice č. 4/2022  Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijných programov a pravidelný monitoring, vyhodnocovanie a revidovanie vnútorného systému

       zvolávam zasadnutie

  Stálej pracovnej skupiny pre vnútorný systém kvality UMB pre učiteľské študijné programy

  (ďalej ako „SPS UŠP“)

  v stredu dňa 17.4.2024 o 11.00 h

  prezenčne v zasadacej miestnosti č. 2 rektorátu UMB (prízemie).  

  Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia, privítanie členov SPS UŠP.
  2. Prerokovanie úprav ŠP – zmena učiteľa profilového predmetu, ktorým sa preukazuje tvorivá činnosť ŠP (učiteľský základ, 1. a 2. stupeň štúdia). Umiestnenie na úložisku Share Point: Pedagogická fakulta, Zmena UPP Heinzová
  3. Prerokovanie správ z periodického hodnotenia ŠP  predložené Fakultou prírodných vied UMB umiestnených na úložisku SharePoint  - záložka Fakulta prírodných vied.
  4. Prerokovanie správ z periodického hodnotenia ŠP  predložené Pedagogickou fakultou UMB umiestnených na úložisku SharePoint - záložka Pedagogická fakulta.
  5. Rôzne

   

   

                                                                                          prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

                                                                      predsedníčka SPS pre učiteľské študijné programy

   

  V Banskej Bystrici dňa 21.3.2024

   

  Vybavuje: PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

  tajomníčka RVSK UMB