Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vzdelávací olovrant

Začiatok (dátum, čas): 15. 2. 2017, 16:00
Miesto: PDCS, Štúrova 13, Bratislava
Mesto: Bratislava

Učenie v spolupráci na vysokej škole

Pozývame Vás na Vzdelávací olovrant
Učenie v spolupráci na vysokej škole

15. februára 2017 o 16:00 hod.

v PDCS, Štúrova 13, Bratislava

Zaujímate sa o tom, ako sa dá učiť inak? Ako funguje spolupráca medzi strednými, vysokými školami a miestnou komunitou? Ako sa dajú rozvíjať hodnoty prostredníctvom učebného procesu? Ako aktívne zapojiť študentov do vzdelávania?

 

Odpovede na tieto, a ešte mnoho ďalších otázok prinesú hostia podujatia. Jednou z prednášajúcich bude aj Alžbeta Brozmanová- Gregorová.

 

Service Learning je vzdelávanie prostredníctvom služby v komunite. Je to vzdelávacia a učebná stratégia, ktorá zahŕňa tri časti- zmysluplnú aktivitu pre komunitu, vedenú študentmi v spolupráci s komunitou, prepojenú na vzdelávacie ciele. O tom ako sa ju podarilo aplikovať v podmienkach Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa podelí Alžbeta Brozmanová- Gregorová. 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici