Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Výstava Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku

Začiatok (dátum, čas): 28. 11. 2016, 9:00
Koniec (dátum, čas): 31. 1. 2017, 9:00
Usporiadateľ: Filozofická fakulta

Výstava na Filozofickej fakulte UMB


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici