Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Výpravy do staroveku

Začiatok (dátum, čas): 4. 10. 2017, 17:00
Koniec (dátum, čas): 7. 12. 2017, 17:00
Miesto: Turzov dom, Námestie SNP 4
Usporiadateľ: Filozofická fakulta
Hostiteľ: Katedra histórie FF UMB
Mesto: Banská Bystrica
Kategória: Prednášky
Poplatok: od 1,50 EUR

Pozvánka na cyklus prednášok


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici