Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Kalendár udalostí - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie

Výpravy do staroveku

Začiatok (dátum, čas): 4. 10. 2017, 17:00
Koniec (dátum, čas): 7. 12. 2017, 17:00
Miesto: Turzov dom, Námestie SNP 4
Usporiadateľ: Filozofická fakulta
Hostiteľ: Katedra histórie FF UMB
Mesto: Banská Bystrica
Kategória: Prednášky
Poplatok: od 1,50 EUR

Pozvánka na cyklus prednášok

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: umb@umb.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.