Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vyhodnotenie krajských kôl Fyzikálnej olympiády

Začiatok (dátum, čas): 22. 6. 2016, 10:30
Koniec (dátum, čas): 22. 6. 2016, 12:00
Usporiadateľ: Fakulta prírodných vied

Katedra fyziky FPV UMB organizuje vyhodnotenie krajských kôl Fyzikálnej olympiády.

Vyhodnotenie krajských kôl všetkých kategórií Fyzikálnej olympiády v Banskobystrickom kraji sa uskutoční na Katedre fyziky FPV UMB 22.6. 2016 o 10:30 hod

Na podujatí si prevezmú ocenenia víťazi krajského kola 57. ročníka Fyzikálnej olympiády v našom kraji. Zároveň sa chceme poďakovať učiteľkám a učiteľom, ktorí dlhodobo podporujú svojich žiakov vo Fyzikálnej olympiáde a dlhé roky sa podieľajú na jej hladkej organizácii.

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici