Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vyhodnotenie fotosúťaže – Okom geografa 2017

Začiatok (dátum, čas): 25. 4. 2017, 16:30
Koniec (dátum, čas): 25. 4. 2017, 18:00
Miesto: Katedra geografie a geológie, miestnosť F357
Usporiadateľ: Fakulta prírodných vied
Mesto: Tajovského 40, Banská Bystrica

Prednáška fotografa Bc. Miroslava Vojteka.

Prednáška fotografa Bc. Miroslava Vojteka na tému:

KOLUMBIA – kráľovstvo kávy, orchideí, smaragdov a vulkánov

spojenú s vyhodnotením fotosúťaže OKOM GEOGRAFA 2017.

 

Vyhodnotenie fotosúťaže – Okom geografa 2017

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici