Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Veľtrh Študenti - Podniky - Univerzity

Začiatok (dátum, čas): 4. 4. 2019, 10:30
Koniec (dátum, čas): 4. 4. 2019, 14:30
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Usporiadateľ: Iné
Mesto: Banská Bystrica
Poplatok: voľný vstup
Veľtrh Študenti - Podniky - Univerzity

8. ročník pracovného veľtrhu

Dňa 4. 4. 2019 organizuje Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút už 8. ročník podujatia na podporu komunikácie medzi akademickou a podnikovou sférou: Študenti-Podniky-Univerzity. Tento rok sa celonárodné podujatie uskutoční po prvýkrát v Banskej Bystrici a na organizácii sa spolupodieľajú aj Kariérne centrum UMB a Francúzsko-slovenská obchodná komora. V rámci Diskusného fóra (10.30 h. - 12.30 h.) budú zástupcovia praxe diskutovať o potrebe multilingvizmu v každodennej činnosti podnikov. V rámci následného veľtrhu príležitostí (12.30 h. - 14.30 h.) budú mať študenti možnosť spoznať podniky na Slovensku a ich ponuky pre študentov stredných a vysokých škôl. Paralelne s veľtrhom budú prebiehať dva worskhopy : "Testing Day" pre študentov VŠ a "Interkomprehenzia" pre študentov SŠ. Všetci ste srdečne vítaní!

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici