Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


V. Reprezentačný ples Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Začiatok (dátum, čas): 18. 2. 2017, 18:00
Koniec (dátum, čas): 19. 2. 2017, 5:00
Usporiadateľ: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Pozvánka na ples

V. Reprezentačný ples Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici