Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Zoznámte sa so službami Univerzitnej knižnice UMB

Začiatok (dátum, čas): 2. 9. 2015, 8:00
Koniec (dátum, čas): 30. 9. 2015, 14:00
Miesto: Univerzita Mateja Bela
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Hostiteľ: Univerzitná knižnica UMB
Mesto: Banská Bystrica
Kľúčové slová: podujatia, Univerzitná knižnica UMB
Zoznámte sa so službami Univerzitnej knižnice UMB

Cyklus podujatí informačného vzdelávania študentov prvých ročníkov počas zápisov a v rámci predmetu Úvod do štúdia.

Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková - 048/ 446 5212


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici