Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Výstava vydavateľstva PORTÁL

Začiatok (dátum, čas): 21. 10. 2015, 10:00
Koniec (dátum, čas): 21. 10. 2015, 16:00
Miesto: Filozofická fakulta a Fakulta prírodných vied UMB - vestibul
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Hostiteľ: Univerzitná knižnica UMB a vydavateľstvo PORTÁL
Mesto: Banská Bystrica
Kľúčové slová: výstava, zahraničná odborná literatúra, podujatia, Univerzitná knižnica
Výstava vydavateľstva PORTÁL

Predajná výstava odbornej literatúry.

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Krobotová - 048/ 446 7467


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici