Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vojtech Zamarovský

Začiatok (dátum, čas): 7. 10. 2019, 9:00
Koniec (dátum, čas): 5. 11. 2019, 16:00
Miesto: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Hostiteľ: Univerzitná knižnica UMB
Mesto: Banská Bystrica
Kľúčové slová: výstava, podujatia, Univerzitná knižnica UMB
Vojtech Zamarovský

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenského spisovateľa, autora literatúry faktu, historika, prekladateľa a popularizátora histórie a archeológie.

Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Šimová - 048/ 446 7441


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici