Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Štefan Krčméry

Začiatok (dátum, čas): 1. 12. 2017, 8:30
Koniec (dátum, čas): 31. 12. 2017, 16:00
Miesto: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Hostiteľ: Univerzitná knižnica UMB
Mesto: Banská Bystrica
Kľúčové slová: výstava, Univerzitná knižnica
Štefan Krčméry

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 125. výročia narodenia slovenského básnika, literárneho historika, publicistu a prekladateľa.

Kontaktná osoba: Oľga Krnáčová - 048/446 5208


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici