Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Sprievodca databázou SpringerLink

Začiatok (dátum, čas): 11. 4. 2019, 9:30
Koniec (dátum, čas): 11. 4. 2019, 11:00
Miesto: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Hostiteľ: Univerzitná knižnica UMB, spoločnosť SLOVART G.T.G., vydavateľstvo Springer
Mesto: Banská Bystrica
Kľúčové slová: podujatia, Univerzitná knižnica UMB
Sprievodca databázou SpringerLink

Prezentácia ponuky vydavateľstva Springer a noviniek v jeho portfóliu; možnosti a formy pubkovania vedeckých prác a príspevkov v tomto vydavateľstve.

Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková - 048/446 5311


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici