Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Rok 2019 - Medzinárodný rok pôvodných jazykov

Začiatok (dátum, čas): 4. 2. 2019, 9:00
Koniec (dátum, čas): 28. 2. 2019, 16:00
Miesto: Referát absenčných výpožičiek, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Hostiteľ: Univerzitná knižnica UMB
Mesto: Banská Bystrica
Kľúčové slová: podujatia, Univerzitná knižnica UMB, výstavy
Rok 2019 - Medzinárodný rok pôvodných jazykov

Výstava k Medzinárodnému roku pôvodných jazykov, ktorého cieľom je „upriamiť pozornosť na kritickú stratu domorodých jazykov a naliehavú potrebu zachovať, revitalizovať a podporovať domorodé jazyky a podniknúť ďalšie naliehavé kroky na národnej a medzinárodnej úrovni“.

Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková - 048/446 5212


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici