Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Pavol Horov

Začiatok (dátum, čas): 2. 5. 2019, 9:00
Koniec (dátum, čas): 2. 6. 2019, 16:00
Miesto: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Hostiteľ: Univerzitná knižnica UMB
Mesto: Banská Bystrica
Kľúčové slová: podujatia, Univerzitná knižnica UMB
Pavol Horov

Výstava publikácií z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 105. výročia narodenia slovenského básnika a prekladateľa.

Kontaktná osoba: Viera Surovcová - 048/ 446 7441


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici