Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Osvietenský projekt čitateľa

Začiatok (dátum, čas): 5. 3. 2020, 13:30
Koniec (dátum, čas): 5. 3. 2020, 15:00
Miesto: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Hostiteľ: Univerzitná knižnica UMB a Katedra histórie FF UMB
Mesto: Banská Bystrica
Kľúčové slová: podujatia, Univerzitná knižnica UMB
Osvietenský projekt čitateľa

Prednáška zameraná na priblíženie konceptu vzdelaného čitateľa a na požiadavku slobody tlače v osvietenskom diskurze v 2. polovici 18. storočia a to na podklade textov výrazných osobností uhorského a európskeho osvietenstva. Autorka vychádza z výskumu knižnej kultúry v Uhorsku v priebehu 18. storočia, ktorému sa dlhodobo venuje.

Kontaktná osoba: Viera Surovcová - 048/446 7441


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici