Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mária Ďuríčková

Začiatok (dátum, čas): 1. 9. 2019, 9:00
Koniec (dátum, čas): 11. 10. 2019, 16:00
Miesto: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Hostiteľ: Univerzitná knižnica UMB
Mesto: Banská Bystrica
Kľúčové slová: podujatia, Univerzitná knižnica UMB
Mária Ďuríčková

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenskej spisovateľky, prekladateľky, scenáristky a autorky literatúry pre deti a mládež.

Kontaktná osoba: Renáta Grendárová - 048/446 5211


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici