Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Maľovaná ZUŠKA 2019

Začiatok (dátum, čas): 1. 10. 2019, 9:00
Koniec (dátum, čas): 31. 3. 2020, 21:00
Miesto: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Hostiteľ: Univerzitná knižnica UMB
Mesto: Banská Bystrica
Kľúčové slová: výstava, podujatia, Univerzitná knižnica UMB
Maľovaná ZUŠKA 2019

Výstava výberu víťazných prác žiakov a študentov výtvarných odborov základných umeleckých škôl na tému KRAJINA.

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takácsová - 048/446 4252


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici